Logo Logo
معرفی ۲۰ وب‌سایت پربازدید از دیدگاه کاربران پرتال رهنما
معرفی ۲۰ وب‌سایت پربازدید از دیدگاه کاربران پرتال رهنما

معرفی ۲۰ وب‌سایت پربازدید از دیدگاه کاربران پرتال رهنما

با توجه به اهمیت دسترسی به معارف اهل‌بیت(ع) در فضای مجازی، پرتال رهنما با هدف ایجاد فهرست موضوعی چندزبانه در راستای معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) به جهانیان طراحی گردیده است. کاربران جهت دسترسی آسان‌تر به معارف اهل‌بیت(ع) در فضای مجازی به این پرتال مراجعه می نمایند. در این راستا، 20 وب‌سایت‌ پربازدید توسط کاربران این پرتال معرفی شده اند.